Cập nhật ( Thứ sáu, 22-08-2008 )
Thông tư liên tịch số 21/2003/TTLT-BVHTT-BTC ngày 01/7/2003 của Bộ Văn hóa Thông tin - Bộ Tài chính In E-mail
Thứ sáu, 22-08-2008

Thông tư liên tịch số 21/2003/TTLT-BVHTT-BTC ngày 01 tháng 07 năm 2003 của Bộ Văn hóa Thông tin - Bộ Tài chính hướng dẫn việc chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng quỹ nhuận bút đối với một số loại hình tác phẩm quy định tại Nghị Định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11/6/2002 của Chính phủ.


Người thực hiện: Nguyễn Văn Hiền   
Tải tài liệu