Danh Mục Thuốc Chủ Yếu Trạm Y Tế. In E-mail
Thứ bảy, 24-12-2011
Theo Thông tư 31/2011/TT-BYT ngày 11/7/2011 về việc Ban hành và hướng dẫn thực hiện Danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán.
Người thực hiện: Nguyễn Khắc Lâm   
Tải tài liệu