Quảng cáo

AdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisement
Trang chủ arrow Xã hội hóa y tế
Cập nhật ( Thứ năm, 14-08-2008 )
Thông tư 91/2006/TT-BTC ngày 02/10/2006 của Bộ Tài chính In E-mail
Thứ năm, 14-08-2008
Thông tư Hướng dẫn Nghị định số  53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính  phủ về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập.
Người thực hiện: Nguyễn Văn Hiền   
Tải tài liệu