Trang chủ
Cập nhật ( Thứ bảy, 24-03-2012 )
Hội thảo xác định ưu tiên và giải pháp lập kế hoạch phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em năm 2011 In E-mail
Thứ bảy, 02-10-2010
Được sự tài trợ bởi Quỹ Bill & Melinda Gates thông qua Viện Phát triển giáo dục, ngày 01/10/2010, dự án dinh dưỡng Alive & Thrive (A&T), Tổ chức Cứu trợ trẻ em Save the Children Việt Nam phối hợp với Sở Y tế Khánh Hòa tổ chức buổi hội thảo xác định các vấn đề ưu tiên và giải pháp lập kế hoạch phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em năm 2011 cho gần 30 bác sĩ, cán bộ đến từ Sở Y tế, dự án A&T, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban dân tộc tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Tỉnh đoàn, Trung tâm Sức khỏe sinh sản, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Trung tâm Truyền thông GDSK tỉnh cùng Trung tâm Y tế, phòng Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ của 8 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Tại hội thảo, các đại biểu được nghe qua báo cáo các chiến lược can thiệp của dự án A&T, quy trình và hướng dẫn lập kế hoạch dinh dưỡng, các kiến nghị; tình hình chăm sóc dinh dưỡng trẻ nhỏ ở địa phương của tỉnh Khánh Hòa trong thời gian qua và đề xuất một số vấn đề ưu tiên năm 2011...
 Hội thảo dành nhiều thời gian cho các đại biểu tập trung thảo luận sôi nổi các chủ đề như: các hoạt động can thiệp dinh dưỡng ưu tiên của ngành Y tế, vấn đề ưu tiên trong công tác dinh dưỡng của từng ngành và công tác phối hợp liên ngành cho hoạt động dinh dưỡng hàng năm. Đầu ra của buổi hội thảo đạt được mục tiêu dự án đã đề ra là có quy trình chuẩn hóa lập kế hoạch dinh dưỡng hàng năm và các vấn đề dinh dưỡng cần được ưu tiên giải quyết của tỉnh trong năm 2011 được xác định và hoạt động can thiệp phù hợp được thống nhất, có được cam kết và kế hoạch hành động phối hợp của các ban, ngành có liên quan nhằm góp phần giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em toàn tỉnh đến mức thấp nhất và mang tính bền vững nâng cao sức khỏe cuộc sống, đồng thời hội thảo xác định được định hướng cho kế hoạch hành động dinh dưỡng giai đoạn 2011 - 2015.
Minh Sơn


Người thực hiện: nct