Quảng cáo

AdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisement
Trang chủ arrow Quản lý nhà nước về y tế
Thông tư 02/2010/TT-BYT của Bộ Y Tế ngày 15 tháng 01 năm 2010.
Về việc Ban hành Danh mục thuốc bổ sung sử dụng cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc phạm vi thanh toán của quỹ Bảo hiểm y tế.
 
Thông tư 02/2010/TT-BYT của Bộ Y Tế ngày 15 tháng 01 năm 2010.
Về việc Ban hành Danh mục thuốc bổ sung sử dụng cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc phạm vi thanh toán của quỹ Bảo hiểm y tế.
 
Quyết định về việc triển khai nguyên tắc " Thực hành bảo quản thuốc ".

 

 
Hướng dẫn thủ tục hội thảo giới thiệu thuốc

 

 
Mẫu hồ sơ cấp thẻ người giới thiệu thuốc.
 
1 2

Kết quả 1 - 5 / 6