Chúng tôi khuyên bạn nên đi du lịch . Cụ thể là các tour du lịch hà giang và các tour du lịch hồ ba bể và sử dụng dịch vụ của hà nội open tourism tour du lịch hạ longdu lịch cô tôdu lịch đảo thanh lân các tour du lịch cát bà hoặc tour miền núi như du lịch sapa - du lịch thác bản giốc miền núi dân tộc du lịch mai châu - du lịch thung nai chúng tôi còn chuyên các tour du lịch nước ngoài như tour du lịch trung quốc - du lịch hàn quốc - du lịch nhật bản
Visit 
Home page arrow Bảng giá thuốc

Medicine Name concentration Unit special medicine manufacturer Made in Price
Acetyl-N-Cystein 200mg Gãi Ace-cold-200mg Bidiphar 1 ViÖt Nam 945
Acetyl-dl-leucin 500mg viªn GIKANIN KHAPHARCO-M.B&RICHARD ViÖt Nam 658
Acetyl-dl-leucin 500mg Viªn GIKANIN KHAPHARCO-M.B&RICHARD ViÖt Nam 658
Acetyl-dl-leucin 500mg Viªn GIKANIN KHAPHARCO-M.B&RICHARD ViÖt Nam 658
Acetyl-DL-leucin 500mg Viªn Fanganil Minh H¶I ViÖt Nam 630
381 382 383 384 385 386 387 388 389 390