Trang chủ arrow Bảng giá thuốc

Tên thuốc Nồng độ Đơn vị tính Biệt dược Hãng sản xuất Nước sản xuất Gía
Ginkgobiloba 40mg Viªn GINKGOBILOBA KHAPHARCO-M.B&RICHARD ViÖt Nam 198
Ginkgo biloba phytosom 40mg viªn Barotine Soft Cap Young Poong Korea 1200
Ginkgo biloba 40mg viªn VICEBA Etex Pharm Inc. Korea 1200
Ginkgo biloba 120mg Viªn Koipy Phil Inter ViÖt Nam 3399
Ginkgo biloba 120mg viªn CACENTA R&P Korea Co.,Ltd Korea 4900
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200