Trang chủ arrow Bảng giá thuốc

Tên thuốc Nồng độ Đơn vị tính Biệt dược Hãng sản xuất Nước sản xuất Gía
Alpha chymotrypsin 4,2mg Viªn KATRYPSIN KHAPHARCO-M.B&RICHARD ViÖt Nam 638
Alpha chymotrypsin 5mg Viªn KATRYPSIN KHAPHARCO-M.B&RICHARD ViÖt Nam 638
Alpha chymotrypsin 21microkatal Viªn KATRYPSIN KHAPHARCO-M.B&RICHARD ViÖt Nam 638
Alpha chymotrypsin 21micro katal Viªn Alphachymotrypsine 4,2mg TV Pharm ViÖt Nam 450
Alpha chymotrypsin 4,2mg Viªn ALDOZEN §« Thµnh ViÖt Nam 505
361 362 363 364 365 366 367 368 369 370