Quảng cáo

AdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisement
Trang chủ
Advertisement
Hội nghị triển khai tháng hành động quốc gia dân số và Kỷ niệm ngày dân số Việt Nam 26/12/2014
Ngày 18/11/2014 Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị triển khai Tháng hành động Quốc gia Dân số và Kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam 26/12/2014.

Tiến tới Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Y tế lần thứ IV (2011 - 2015)
Ngày 07/11/2014, Sở Y tế đã có kế hoạch số 2307/KH-SYT tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Y tế lần thứ IV (2011 - 2015) tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần thứ IV và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.


Quyết định 4159/QĐ-BYT ngày 13/10/2014 của Bộ Y tế
V/v ban hành Quy định về đảm bảo an toàn thông tin y tế điện tử tại các đơn vị trong ngành y tế


BÁO CÁO CÔNG TÁC DƯỢC BỆNH VIỆN NĂM 2014


Tháng hành động quốc gia về dân số
Tháng hành động quốc gia về dân số năm 2014 với chủ đề : “Duy trì mức sinh hợp lý-Vì sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước”. Mục tiêu của Tháng hành động là nhằm nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, các đoàn thể, tổ chức xã hội, cộng đồng trong việc thực hiện công tác DS-KHHGĐ; tăng cường sự tham gia phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, sự hợp tác của các tổ chức quốc tế đối với công tác DS-KHHGĐ.


Công văn 1057/TB-ĐHKTY-DĐN ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Đại Học Kỹ Thuật Y - Dược Đà Nẵng
Về việc tuyển sinh đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức vừa học vừa làm năm 2014.


Giảm tai nạn thương tích - Tăng hạnh phúc mỗi gia đình
Tai nạn thương tích (TNTT) là mối đe dọa cho sức khỏe cộng đồng. Trên thế giới mỗi năm có hơn 5 triệu người tử vong do TNTT. Năm 2012, Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa việc phòng chống TNTT vào nghị quyết để toàn cầu quan tâm, thực hiện các mục tiêu làm giảm TNTT cho từng quốc gia trên thế giới.


Ăn uống ở người bệnh Gút
    Bệnh gút (Gout) gây ra cho con người là do lắng tụ tinh thể monosodium urat trong các khớp do axit uric tăng cao trong máu.


Trò chuyện trực tuyến
+   Chăm sóc trẻ sơ sinh (Thời gian : 20-08-2008)
+   Khám chữa bệnh (Thời gian : 26-06-2008)
+   Chăm sóc trẻ sơ sinh (Thời gian : 17-06-2008)